CreaCorrect

IBan vermelding op briefpapier.

De komende periode gaan we over op IBAN (International Bank Account Number) als rekeningnummer. Zowel bedrijven als consumenten. Ook gaan we gebruik maken van nieuwe, Europese standaarden voor betaalmiddelen, zoals overschrijvingen en incasso’s. Met name de incasso’s verschillen van de huidige.

En voor betaalopdrachten die we bij de bank aanleveren gaan we een ander bestandsformaat gebruiken, namelijk XML ISO 20022 XML-formaat. Dit betekent dat organisaties hun administratie, software en bedrijfsvoering hierop moeten aanpassen.

Zonder maatregelen is er straks geen betalingsverkeer meer mogelijk. De huidige rekeningnummers en betaalmiddelen zijn namelijk na 1 februari 2014 niet meer te gebruiken. Europa is op weg naar een gezamenlijke betaalmarkt, SEPA (Single Euro Payments Area), waar we straks overal op dezelfde manier betalen. Rekeningnummers, overschrijvingen en incasso’s zijn dan zowel voor binnenlandse als grensoverschrijdende eurobetalingen te gebruiken. Het is belangrijk dat bedrijven, overheden, verenigingen en alle andere organisaties tijdig actie ondernemen om op tijd gereed te zijn voor deze overgang.

Doe hier de IBan Impact-Check.

De impact van de aanpassingen verschilt per organisatie: de benodigde tijd kan variëren van enkele maanden tot maar liefst anderhalf jaar. Wilt u snel inzichtelijk krijgen met hoeveel werk en tijd úw organisatie rekening moet houden? Doe dan de IBAN Impact-Check hier, het invullen kost u maximaal 5 minuten.


Wat betekend dat nu voor u als bedrijf? Wat kan ik doen om te zorgen dat ik er klaar voor ben?
CreaCorrect is op de hoogte van de laatste eisen wat betreft IBAN. Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Quote of The Month